Våre kunder

Bilservice Konsult AS, har som utgangspunkt å avholde kurs for alle kunder innen drift av verksteder.
Dette gjelder både mekanisk / teknisk og merkantilt.